Test content

Veľké písmená
A Á Ä B C Č D Ď DZ DŽ E É F G H CH I Í J K L Ĺ Ľ
Malé písmená
a á ä b c č d ď dz dž e é f g h ch i í j k l ĺ ľ
Veľké písmená
M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž
Malé písmená
m n ň o ó ô p q r ŕ s š t ť u ú v w x y ý z ž

Redakčný systém Typo3

Obsah

  • úvod, všeobecne CMS, konkrétne Typo3, história, autor, referencie; obrázok: logo Typo3
  • inštalácia, systémové požiadavky
  • tvorba webu, admin
  • tvorba obsahu, systém práce, možnosti tvorby obsahu, zaškolenie (?), publikovanie; obrázok BE s RTE editorom
  • rozširujúce moduly, najpoužívanejšie, tvorby nových
  • záver, zhodnotenie použiteľnosti a zložitosti pre užívateľov

Inštalácia

CMS Typo3 je voľne dostupný pre platformu Windows aj Linux, výhodnejšie (rýchlejšie) je jeho použitie na systéme Linux. Typo3 je napísaný kompletne v PHP v spojení s databázou MySQL, pričom s pomou abstraktného DB rozhrania sa dá použiť aj iná DB. Pre jeho úplnú funkčnosť je potrebné doinštalovať program ImageMagick pre popkročilú prácu s obrázkami. Samotná inštalácia pozostáva nakopírovanie a rozbalenia inštalačnýho balíka na serveri, nastavenia prístupových práv (pre Linux) a nastavenia prístupu k DB a systémových premenných (domény, cesta k IM...). Po nainštalovaní zadáme do prehliadača adresu servera napr.: http://localhost/typo3 a prihlásime sa ako administrátor.

Tvorba webu

V prvom kroku je potrebné vytvoriť štruktúru stránok, ktorá sa po prihlásení administrátora (redaktora) zobrazuje v prehľadnom strome. Stránky môžu byť štandardné, rozšírené, externý odkaz, skratka na inú stránku, systémový adresár a iné. Každá stránka môže (nemusí) mať samostatný dizajn, čo záleží od nastavenia Typo3.

Tu treba spomenúť, že každá stránka môže mať pridelenáho redaktora (redaktorov), ktorý sa starajú o jej aktualizáciu. Prístupové práva redaktorom prideľujem administrátor.

Po vytvorení stránok je možné do nich postupne vkladať obsah, pričom opäť máme na výber viacero typov obsahu napr.: text, text s obrázkom, obrázky, zoznamy, tabuľky, mailová formulár, multimediálny obsah, odkazy na súbory a ďalšie. V prípade textového typu je k dispozícii komfortný WYSIWING editor (rtehtmlarea) založený na Javascripte, ktorého ovládanie je veľmi podobné jednoduchému textovému editoru.